Het ontwikkelen van een nieuw product is geen op zichzelf staande activiteit. Het product moet passen bij de opdrachtgever. Ontwikkelen is mensenwerk, het wordt gedaan met, door en voor mensen. Luisteren, begrijpen, en communiceren zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Misschien nog wel belangrijker dan creativiteit, kennis van markten en technieken die Modified Materials ook kan inbrengen.

Bij het uitvoeren van ontwikkelingen is het verkleinen van onzekerheden en het beheersen van risico's een vereiste. Met het toenemen van de investeringen van tijd en geld in een project, moeten de aan het project gekoppelde risico's afnemen. Het goed inschatten van onzekerheden en het aanpakken ervan vraagt vakmanschap en ervaring en die heeft Modified Materials. 

Modified Materials kan optreden als projectleider en kan een belangrijke strategische, conceptuele en /of technische bijdrage leveren aan uw ontwikkelingen. Modified Materials houdt zich niet bezig met vormgeving of CAD tekenwerk. Hiervoor wordt samengewerkt met partners.

 

Voorbeelden van projecten

 

Ontwikkelen van nieuwe concepten

  • Geldkassette
  • Deksel waterwin apparaat
  • Een aantal eigen innovaties, zie bij projecten

 

Engineering

  • Waterwin apparaat
  • Producten gemaakt uit kunststof plaatmateriaal
  • Gevel elementen
  • 2K siliconen delen
  • Huishoudelijke apparaten