Verduurzaamd hout
Bronzen beeld
Gietijzer
Mineraal
Vissers met loodvrij
Loodalternatieven
Tape
Waterplanten
Frozen Forms
Composiet alternatief

Huidige situatie

Lood wordt al sinds mensenheugenis gebruikt in de sportvisserij. De bekende kleine, gekerfde balletjes dienen om de lijn te verzwaren, grotere gewichten tot wel 500 gram per stuk worden gebruikt in combinatie met werphengels. 

Vissers zijn er niet op uit, maar er treden in het gebruik van lood aanzienlijke verliezen op, vaak doordat de lijn breekt. Die verliezen verschillen sterk per soort visserij. Het lood blijft achter in het water, waar het corrodeert tot giftige en sterk vervuilende loodverbindingen, die dan vrij komen in het eco-systeem.

 De meest accurate schattingen zijn dat in Nederland om een jaarlijks verlies op het zoete water gaat van 54.000 kilo, en op het zoute water om 470.000 kilo.  Lood verloren door sportvissers is veruit de grootste bron van loodemissie naar ons water.  Zo bouwt zich onder water een steeds groter wordend loodprobleem op. Het is regeringsbeleid de loodemissie terug te dringen.  

Producten

Loodalternatief composiet   klModified Materials heeft drie verschillende materialen uitontwikkeld tot gewichten. Gietijzer, mineraal en composiet. Er wordt een gewichtengamma van 25 tot 450 gram mee afgedekt.  De gewichten hebben uiteenlopende vormen, passend bij de soort visserij en de gebruikte techniek. Met de huidige producten kan al ca. 80 % van de huidige hoeveelheid lood worden vervangen. Meer vormen en gewichten worden ontwikkeld.  

      

De gewichten worden in eigen beheer gemaakt en vooral gebruikt in demonstratie projecten. In deze demonstratieprojecten wordt samengewerkt met partners.

Toekomst

Modified Materials wil dat het loodgebruik in de sportvisserij wordt teruggedrongen, en werkt aan het opzetten van meer demonstratie projecten.  Tegelijk moet de schaal van de productie van de alternatieven worden opgevoerd en moet de kostprijs ervan omlaag worden gebracht.  Daarbij wordt steeds samenwerking gezocht met  sportvissers, (semi-)overheid, NGO’s, winkeliers en toeleveranciers. 

loodalternatieven hengelaars kl